Felhasználási feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Zöldember Magyarország Kft (1144 Budapest, Gvadányi u. 44-46. 9/234; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett butoraid.hu (https://butoraid.hu) weboldalon (Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás) igénybevevője (Felhasználó vagy Hirdető) általi használatának feltételeit tartalmazza. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a Szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

A Szolgáltatás célja, hogy különböző források hirdetéseit összegyűjtve, illetve a Weboldalon feladott hirdetéseket rendszerezve és szemlézve segítse a vásárlókat a lakóhelyükhöz közeli ajánlat megtalálásában. Ezen célból lehetőséget nyújt, hogy felhasználói kereshessenek az hirdetésekből képzett adatbázisban, továbbá online hírlevelet rendelhessenek meg a számukra megfelelő paraméterek mentén. A Szolgáltatás lényege közvetítő szolgáltatatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató a harmadik fél által közzétett tartalmakat az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve az hirdetések előzetes értesítés nélküli törlését. Szolgáltató ugyanígy jár el a jelen Felhasználási Feltétekbe ütköző tartalmak esetén is. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

III. A szolgáltatás részletei

A Felhasználó böngészhet a Weboldalon közzétett hirdetések között, különböző szempontok szerint kereshet a hirdetések között, illetve egyes hirdetések esetében nevét, elérhetőségét megadva kapcsolatba léphet a hirdetés feladójával. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megismert elérhetőségekre kizárólag az adott hirdetésre vonatkozó érdeklődését küldheti el, így nem továbbíthat többek között kéretlen reklámüzeneteket (spam) ezen elérhetőségekre.

A butoraid.hu szoftvere (crawler) a megadott portálokról a megjelölt kategória mentén az ott megjelenített összes ajánlatot a megjelölt prioritások szerint gyűjtve, tömegesen listázza. A szoftver kezeli a megadott portálról eltűnő, már érvénytelen hirdetések észlelését és törlését. Az adott portálon megjelenő hirdetésekből a következő adatok jelennek meg a butoraid.hu oldalon:

  • Termék neve
  • Hirdetés URL-je
  • Hirdetés rövid szövege (első 100 karakter)
  • Hirdetés lokalizáció (megye, város szinten)
  • Termék ára

A szoftver keresőmodulja lehetővé teszi a butoraid.hu oldalon belül a hirdetések kulcsszavak alapján történő keresését, továbbá a találati lista márka és hely szerinti szűrését. A butoraid.hu oldalon a keresés a fent meghatározott adatok között történik, meghatározott szempontok szerint, melynek eredménye a beállításoknak megfelelő ajánlatok listája. A hirdetések megjelenésének ideje A hirdetések maximum addig érhetőek el a butoraid.hu oldalon, amíg a crawler segítségével indexelt portálon is elérhető a hirdetés. A ritkábban indexelt portálok esetén előfordulhat, hogy a hirdetés a butoraid.hu oldalán még elérhető, de a hirdető portál oldalán már nem olvasható a hirdetés a látogatók által.

IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

  1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

  2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Annak megítélése tekintetében, hogy valamely tartalom a jelen Szabályzatba ütközik-e, a Szolgáltató álláspontja az irányadó.

V. Felelősség

Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó keresésének eredményességéért, továbbá a meghirdetett termékek létezéséért, aktualitásáért, az azokban foglalt információk valóságnak megfelelőségéért. A Szolgáltató megtesz ugyanakkor minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a Weboldalon kizárólag valós hirdetések kerüljenek közzétételre. A hirdetés feladáskor, illetve hírlevél feliratkozáskor történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó vagy a Hirdető jogsértő magatartása miatt vagy valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján valamely hirdetést törölt. A Felhasználó vagy Hirdető köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó vagy a Hirdető bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó vagy a Hirdető magatartása következtében, vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó vagy a Hirdető köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó vagy a Hirdető bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. A Felhasználó vagy a Hirdető felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését, illetőleg az hirdetés törlését, érvényességi idejét követően is fennáll.

Budapest, 2017. november 1.

A weboldalon sütiket használunk, hogy kényelmesebb legyen a böngészés. További információ